Stockholms universitets utbytesavtal och nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Institutionen för data- och systemvenskap har på institutionsnivå avtal med bland annat länder som Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kina, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Taiwan, Tyskland, Turkiet och Österrike.

Länken nedan leder till Stockholms universitets databas för utbytesavtal på institutionsnivå. I databasen går det att söka mer information om vilka länder och universitet som Institutionen för data- och systemvetenskap har knytit utbytesavtal med.

Departmental Agreements and Networks: Department of Computer and Systems Sciences.

För mer information kontakta DSV:s koordinator för utbytesstudier.