Stiftelsen Electrum

Stiftelsen Electrum

Institutionen för data- och systemvetenskap är styrelseledamot i Stiftelsen Electrum vars ändamål är att utveckla dynamiska företagsmiljöer, utbildnings- och vetenskapsmiljöer och stadsmiljöer med attraktiva och effektiva infrastrukturer, jobb, tjänster, handel, kultur och fritid.

Stiftelsen är ett samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi i form av Triple Helix, en struktur av nära samarbete i Kista som har varit i drift i över 30 år och som spelar en avgörande roll för att utveckla Kista Science City som en av världens ledande IT-regioner.

I Stiftelsen Electrums styrelse finns näringslivsrepresentanter som Ericsson, IBM och fastighetsägare. Akademi och forskningsvärlden representeras av Stockholms universitet via Institutionen för data- och systemvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Rise ICT, och offentlig sektor av Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen.

Klicka på länken för att läsa mer på Stiftelsen Electrums engelska webbplats

Urban ICT Arena

Stiftelsen Electrums samverkansprojekt Urban ICT Arena (UICTA) i Kista startade våren 2016. UICTA är en öppen testbädd och samverkansarena, där digitaliseringens möjligheter kan visas upp i en urban miljö. Målet är att bidra till att utveckla framtidens digitala städer. 

Klicka på länken för att läsa mer på engelska på Urban ICT Arenas webbplats

Bokmärk och dela Tipsa