Svenska informationssystemakademin (SISA) bildades 2010 av universitetsinstitutioner i Sverige med syftet att skapa och tillvarata gemensamma intressen gällande forskningsinformation till studenter, praktiker, andra akademiska ämnen samt finansiärer, politiker och tjänstemän.

SISA har i huvudsak två årliga aktiviteter: en årlig nationell ämneskonferens med tillhörande seminarier samt utdelandet av Börje Langeforspriset.

Börje Langeforspriset

Börje Langeforspriset utdelas årligen av Svenska informationssystemakademin till bästa doktorsavhandling under året. Syftet med priset är att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser, utveckla och tillämpa kvalitetskriterier och därmed bidra till transparens samt att visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik. Det första priset delades ut i maj 2011.

Klicka på länken för att läsa mer på Svenska informationssystemakademins webbplats

Kontaktperson vid Institutionen för data- och systemvetenskap är: Paul Johannesson