Institutionen för data- och systemvetenskaps strategiska samarbeten med akademi, näringsliv och offentlig verksamhet ökar för varje år och resulterar i allt fler konkreta samverkansprojekt, som bidrar till regional och nationell samhällsutveckling och global tillväxt. Det nära samarbetet skapar också förutsättningar för ökad kvalitet och relevans i institutionens forskning och utbildning.

Önskar du etablera ett strategiskt samarbete på högsta nivå tillsammans med institutionens ledning, vänligen kontakta Angela Westin.