Vid institutionen gör vi kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling och inbjuder till samarbeten som är givande för alla parter på både kort och lång sikt.

Nationella och internationella samarbetspartners och nätverk gagnar både vår forskning och utbildning och våra forskare medverkar i statliga utredningar, och media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i kommittéer och internationella expertorgan.