Theo Kanter var med i första TEDxSU med temat "Connections" den 7 december 2015. Presentationen handlade om "Ambient Intelligence" och mera specifikt om resultaten av SALIG++ projektet. 

Theo är professor i datavetenskap med inriktning på sensorbaserade tjänster vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet. Kanter forskar idag framförallt om hur trådlös kommunikation, multimedia och sensorer (hos användaren, i hemmen eller i omgivningen) kan kombineras i mobilt och i bredbandstjänster för att göra dem intelligenta, reagera på vad vi gör eller på vad som sker runt omkring oss och ge oss nya så kallade immersiva upplevelser.  Exempel på immersiv teknik är sfäriska projektionsytor, böjda skärmar eller VR-glasögon som får användaren att känna sig innesluten, som om denne i bild och ljud verkligen befinner sig på en annan plats.

Ambient Intelligence

Ambient intelligens är snart lika närvarande i vår vardag som elektricitet. År 2020 väntas människor, platser och 50 miljarder föremål vara uppkopplade. Då vi behöver vi ett nytt sätt att hantera vår vardag och hitta nya lösningar på utmaningar inom hållbarhet, transport och hälsa. Redan idag är smarta hem ett begrepp och vi utvecklar smarta städer. Ambient intelligens gör det möjligt att hantera komplexiteten när vår kognitiva förmåga att hantera relationer annars skulle begränsa oss.

Läs mer: 

YouTube:    https://www.youtube.com/watch?v=1Ubj2kIiKMw
TED.com:    http://tedxtalks.ted.com/video/Ambient-Intelligence-Theo-Kante
Facebook:   https://www.facebook.com/events/1480377042269961/
 

SALIG++

SALIG++ är ett EU projekt som leds av Stockholms Universitet och antar utmaningen att möta behoven hos en åldrande befolkning.  Inom EU är 18% över 65 och den andelen väntas stiga till 30 procent år 2060. Samtidigt utvecklar medborgare i yrkesverksamma åldrar alltmer mobila livsstilar. Lösningen består i att göra det möjligt för äldre att kunna bo kvar hemma längre självständigt i kontakt med närstående, vänner och professionell vård. I projektet används möjliggörande teknik för att automatiskt hantera relationer mellan parter, platser och sensorer i smarta hem kopplade till beslutsfunktioner. På så sätt kan även äldre med kognitiva hinder känna sig trygga genom funktioner med sensorer som bevakar och schemalägger medicinering, måltider, ärenden, användning av hushållsapparater, etc. Samtidigt erbjuds vägledning och en genomgång av beteenden och avvikelser som respekterar den enskildes integritet och tillkallar nödvändig hjälp vid krissituationer. Se även:

http://www.aal-europe.eu/projects/salig/
http://salig.eu/
http://www.ds.se/Om-oss/Organisation/Rehabiliteringsmedicin/salig/