Välkomna till distanskursen Digital fotografi och bildteori! Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Ni som nu står i startgroparna för att ägna er åt frågeställningar kring fotografiska bilder kan under 10 veckor framåt förvänta er en blandning av teori och praktiska problemlösningar. Målet är att tillägna sig kunskaper och metoder för att kritiskt kunna reflektera över fotografiers betydelse och användning i vår samtid.

Kursen förutsätter att du är intresserad av fotografi och öppen för att sätta dig i filosofiska resonemang kring bilders tillkomst och betydelse och att du själv är intresserad av att skapa bilder, med egen kamera eller med hjälp av befintliga bilder. Din arbetsprocess ska du redovisa på en blogg och du kommer att ha en tät dialog med dina studiekamrater och din handledare.

Under kursen ges 13 unika videointervjuer och distansföreläsningar av internationella fotografer, konstnärer, arkitekter och teoretiker, som belyser olika bild- och medieteorier, skapande processer och bildvärldar. Fotohistoria och bildteori löper tematiskt genom kursen och berör genrer och teoribildningar, aktuella för kursens innehåll. Kursens handledare är aktiva konstnärer.

Flera av momenten i kursen drar nytta av studenternas geografiska och kulturella spridning och utnyttjar möjligheten att fördjupa praktiken i kollektiva processer och globalt tänkande.

Schema och kursinformation avseende HT2013

 

[[course_units course=IB290C term=20132]]

 

Observera att du som varit reserv men blivit antagen till kursen, har tom fredag 8 november på dig att bli registrerad. Därefter har kursansvarig ingen möjlighet att administrera nytillkomna studenter.

Du som har registrerat dig på kursen har till och med söndag 10 november på dig att logga in på kursplattformen ilearn2.dsv.su.se

Kursens upplägg

Kursschema för ht-2012 Finns HÄR. (391 Kb)

Förra årets kursschema finns HÄR (36 Kb) .

Kurslitteratur: "Photography: A Cultural History" av Mary Warner Marien
ISBN: 9780205708000

Tidsplan

Kursen löper under 10 veckor på halvfart. Det innebär att du bör räkna med att lägga 2,5 dagar per vecka på kursen. Mycket av tiden består av eget praktiskt fotografiskt arbete och att läsa litteratur.

Blogg

Alla studenter skapar en egen blogg på DSVs plattform. Bloggen är ett verktyg för presentationen av dig själv, men också en plats där kursens uppgifter kommer att redovisas.

Uppgifter

Kursen består av tre block, där varje block innehåller cirka tre uppgifter. Några av dem kräver enbart att du genomför laborationerna och deltar i textseminarier. Andra uppgifter kommer att kräva redovisning; bilder och reflektion/analys av ditt arbete.

Grupper

Vid kursstart delas studenterna in i grupper om ca 20 studenter per handledare. Delningen av grupper sker automatiskt och kan inte påverkas.

Handledare
Carl Johan Ericson, Karl-Johan Stigmark, Björn Larsson, Katarina Elvén, Oscar Mangione, Åsa Andersson Broms, Irene Berggren, Sookyoung Huh, Klara Källström, Snezana Vucetic Bohm, Ulf Lundin, Lars-Erik Hjertström Lappalainen.

Föreläsare
Josh Azzarella, Oliver Laric, Susanne Kriemann, Steven Pippin, Fredrika Spindler, Trond Lundemo, Jonathan Benji Boyadgian, Pelle Snickars, Nicklas Östling, Irene Berggren, Zena Arrida, Moataz Nasr samt Milou Allerholm.

Produktion
Formellt kursansvarig är Love Ekenberg, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Exekutivt ansvarig är Björn Larsson, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.
Kursen är producerad av Åsa Andersson Broms och Björn Larsson, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.

Kontaktinformation: Björn Larsson,  e-post: bjorn.larsson@kkh.se

Kursens webbsida på KKH

Support & Login

För de studenter som startar HT-2011 eller senare

Kursplattformen som används är http://ilearn2.dsv.su.se där hittar du de flesta distanskurser som ges av DSV. Om det är första gången som du går till ilearn, så följ de instruktioner du har fått i informationsbrevet.

Från och med hösten 2011 ska du som student skapa dig ditt eget universitetskonto för att kunna logga in på kursplattformen.

Vid eventuella frågor eller problem gällande detta konto ska du kontakta helpdesk@it.su.se

Frågor rörande plattform och teknik ställs till helpdesk för distansutbildningar, tfn: 08-16 1788.