Kursen behandlar digitalt utanförskap, den s.k. "digitala klyftan" och metoder för att överbrygga denna klyfta, digital inkludering. I Sverige uppskattar man att ungefär 1,2 miljoner människor inte använder Internet alls eller väldigt lite. En tydlig grupp är äldre personer. En annan stor grupp är människor i aktiv ålder som av ekonomiska eller andra skäl inte använder datorer och Internet i någon större utsträckning.  Detta riskerar att bidraga till ett utanförskap i samhället t.ex. genom att man inte kan tillgodogöra sig nätbaserade tjänster och information på ett effektivt sätt. Undersökningar har också visat att datoranvändning i familjen gör att barnen ofta presterar bättre i skolan, varför samhället har starka motiv att engagera sig i digital inkludering.

Kursen vänder sig till dig som är lärare, folkbildare,  bibliotekarier och andra som har intresse för och/eller arbetar med digital inkludering. I många kommuner och skolor satsar man nu på datorer till skolbarnen, viktigt är då att veta hur man skall arbeta för att denna satsning skall ha den förväntade effekten.

Upplägg

Kursen bedrivs på distans över Internet med inledande och avslutande (frivilliga) träffar på Institutionen för data och systemvetenskap, Stockholms universitet i Kista.  Bildandet av lokala studiegrupper uppmuntras, men det går också att delta i kursen helt och hållet via nätet.

Video med information kring kursen från kursansvarig

Information about the course in English

I kursen ingår bl a:

  • Vad den digitala klyftan består av och vad får den för konsekvenser för individen och samhället.
  • Samhällets IT-baserade service och IT-stödd kommersiell service.
  • Olika internetkulturer, spel och virtuella världar.
  • Informationssökning och betydelsen av att kritiskt kunna granska och värdera information på Internet.
  • Risker med IT-användning som nätmobbing, odemokratiska subkulturer och desinformation.
  • Sociala och fysiska begränsningar för IT-användande.
  • Mobilisering och organisation för digital inkludering.

Schema och kursinformation avseende HT2013

 

[[course_units course=IB286C term=20132]]

 

Support & Login

För de studenter som startar HT2011 eller senare

Kursplattformen som används är http://ilearn.dsv.su.se där hittar du de flesta distanskurser som ges av DSV. Om det är första gången som du går till ilearn så följ de instruktioner du har fått i informationsbrevet.

Från och med hösten 2011 ska du som student skapa dig ditt eget universitetskonto för att kunna logga in på kursplattformen.

Vid eventuella frågor eller problem gällande detta konto ska du kontakta helpdesk@it.su.se

Andra frågor rörande plattform och teknik ställs till 08-161788 vilket är numret till vår distans-helpdesk.

Behörighet

Inga förkunskaper krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursanmälan

Anmälan till kursen sker via antagning.se

Kursen bedrivs på halvfart, men det finns också möjlighet att följa den på kvartsfart.