Funderar du på att fortsätta dina akademiska studier efter examen? DSV erbjuder utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder till Filosofie doktor från Stockholms universitet, 240 hp . Det finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen efter 120 hp.

Läs mer om vår Utbildning på forskarnivå