År 1


Termin 1

Kurs: Data- och systemvetenskap I, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Introduktion till tjänstebaserade affärssystem (SAFFK-INTRO) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurs: Data- och systemvetenskap med affärssystem, 22,5 hp
Delkurser som ingår:

 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Kurs: Ledning och marknad (LOM) 7,5 hp (distans). Ges av Företagsekonomiska institutionen. Terminsdel: C, D


Uppflyttningskrav till år 2: Minst 32,5 hp från de delkurser du läst på DSV inom termin 1 och 2.
 

År 2


Termin 3

Kurs: Data- och systemvetenskap med affärssystem och tjänstedesign III, 22,5 hp
Delkurser som ingår:

 • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Affärssystem – användning och ledning (ERP1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Kurs: Styrning och strategi (SOS) 7,5 hp (distans). Ges av Företagsekonomiska institutionen. Terminsdel: C, D


Termin 4

Kurs: Data- och systemvetenskap med affärssystem och tjänstedesign IV, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Systemintegration av IT-baserade affärssystem (SYSTINT) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Affärssystem - design och arkitektur (ERP2) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Processmodellering och design inom IT-området (BPDI) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

 

År 3


Termin 5

Terminen kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Verksamhetssystem och modellering (EMA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Projektarbete inom affärssystem (PROAFF) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Globala informationssystem (GIS) eller BigData med NoSQL (BIGDATA) 7,5 hp. Terminsdel: C, D


Termin 6

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D