År 1


Termin 1

Kurs: Datavetenskap I, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurs: Datavetenskap II, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Abstrakta maskiner och formella språk (AUTO) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Datorsystem (DA) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.
 

År 2


Termin 3

Kurs: Datavetenskap III, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Logik för datavetare (LOGIK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Introduktion till testning av IT-system (INTE) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Programspråk och programmeringsparadigmer (PROP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering i C och C++ (CPROG) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Kurs: Datavetenskap IV, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Diskret matematik (DISK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Algoritmer och datastrukturer (ALDA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Projektarbete med programvaruteknik (PVT7.5) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

 

År 3


Termin 5

Terminen kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D


Termin 6

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
Starkt rekommenderade kurser ur kurspoolen: Parallell och distribuerad programmering (PARADIS) 7,5 hp och Artificiell Intelligens (AI) 7,5 hp.

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D