Datorspelsutveckling är ett mycket expansivt område där tekniska ämnesområden möter design, konstnärlig utformning och berättande. På programmet får du kunskap och förståelse om samt färdigheter i datorspelsutveckling och de sociala fenomen som uppstår kring datorspel och datorspelande. Du lär dig även grunderna inom data- och systemvetenskap vilket hjälper dig att sätta datorspel i ett större sammanhang.

I programmet hanteras ämnesområden inom bild- och ljudhantering i spel, berättande, konceptutveckling, prototypframställning, dokumentering, spelanalys och projektledning. Med data- och systemvetenskap som grund får du även kunskap i till exempel systemutveckling och programmering, båda användbara i alla verksamheter som stödjs av IT. Under utbildningen finns möjlighet till fördjupning inom 3D-modellering, animation, level design, testning, algoritmkonstruktion, datastrukturer, artificiell intelligens (AI), 3D-grafik, spelmotorer, evaluering och människa-datorinteraktion (MDI).

Utbildningen är för dig som vill jobba med spelutveckling, men även med applikationsutveckling, interaktionsdesign eller simuleringar. Din framtida utmaning kan bli att utveckla spel för underhållningssyfte, för konst- och reklamindustrin, för vård- och hälsa eller för utbildnings- och lärandesyfte. Utbildningen ger möjlighet till kunskap användbar för en mängd olika yrken inom media-, data- och IT-området.

Under utbildningen får du utveckla spel och testa dem i både större och mindre projektarbeten. Programmet avslutas med ett större examensarbete. Du har även möjlighet att göra praktik. Efter examen kan du som vill bygga på med ytterligare studier i en forskningsförberedande masterexamen i data- och systemvetenskap.

Programinnehåll
Detaljerad programöversikt

Behörighet

Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 6 med undantag för Engelska B, eller Områdesbehörighet A6).

Läs mer om behörighet

Examen

Kandidatexamen i data- och systemvetenskap med inriktning mot datorspelsutveckling.
Internationellt motsvarar en kandidatexamen en Bachelor of Science (B.Sc.).

Karriär efter avslutad examen

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som datorspelsutvecklare, datorspelsdesigner, applikationsutvecklare, interaktionsdesigner eller som projektledare. Din framtida utmaning kan bli att utveckla datorspel för underhållningssyfte, för konst- och reklamindustrin, för vård- och hälsa eller för utbildnings- och lärandesyfte. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen inom data- och systemvetenskap.

Ansökan

Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

IT-miljön på DSV - digitala resurser för våra studenter