År 1


Termin 1

Kurs: Datorspelsutveckling I, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till spelkonstruktion (SP1) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Digital medieteknik (Dmedia) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurs: Datorspelsutveckling II, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Speldesign (SPD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Mobil applikationsutveckling (MAPP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

 


Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.
 

År 2


Termin 3

Kurs: Datorspelsutveckling III, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till 3D-rendering (3DR) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: B    
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: C, D                                

Parallellt med Databasmetodik (DB) 7,5 hp läses 1 av följande 2 valbara delkurser:

 • 3D-modellering (3DM) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering i C och C++ (CPROG) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Kurs: Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7.5 hp. Terminsdel: A, B
Kurs: Datorspelsutveckling IV, 22,5 hp  
Delkurser som ingår:         

Studenten väljer 1 av 2 följande valbara delkurser:

 • Spelanalys (ANALYS) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Algoritmer och datastrukturer (ALDA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Obligatorisk delkurs:

 • Spelmekanik (SPM) 15 hp. Terminsdel: C, D

 

År 3


Termin 5

Terminen kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier

Kurser:

Spelbaserat lärande (SL) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Prototyputveckling för spel (PROD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Projektarbete i spelkonstruktion (SP:PRJ) 15 hp. Terminsdel: C, D


Termin 6

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D