År 1


Termin 1

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier I, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till spelkonstruktion (SP1) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Digital medieteknik (Dmedia) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Digital mediaproduktion (DMP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier II, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Utveckling av dynamiska prototyper (UDPR) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Mobil applikationsutveckling (MAPP) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.
 

År 2


Termin 3

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier III, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till 3D-rendering (3DR) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Webbutveckling I (WPROG1) 7,5 hp. Terminsdel: B                                    
 • 3D-modellering (3DM) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Digitala visualiseringsmetoder (DIGVIS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Kurs: Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Kurs: Data- och systemvetenskap med inriktning mot digitala medier IV, 22,5 hp
Delkurser som ingår:

 • Immersiva miljöer (IM) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Projektkurs Transmedia (TME) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

 

År 3


Termin 5

Terminen kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

Kurser:

Spelbaserat lärande (SL) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Tjänster för en uppkopplad värld (IOT) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Projektarbete inom digitala medier (PADME) 15 hp. Terminsdel: C, D


Termin 6

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D