År 1


Termin 1

Kurs: Data- och systemvetenskap I, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • IT i organisationer (ITO) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurs: Data- och systemvetenskap II, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Datorsystem (DA) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 2 (PROG2) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.
 

År 2


Termin 3

Kurs: Data- och systemvetenskap III, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Logik för datavetare (LOGIK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

För period C, D väljs 2 av följande 5 valbara delkurser:

 • Tekniker för Internetsökning och omvärldsbevakning (ISBI) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Globala informationssystem (GIS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Affärssystem – användning och ledning (ERP1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Tjänster för en uppkopplad värld (IOT) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Prototyper inom interaktionsdesign (PROTO) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Kurs: Data- och systemvetenskap IV, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Parallellt med VESK läses 1 av följande 4 valbara delkurser:

 • Beslutsstöd med affärssystem (BIDIS) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Informations- och datasäkerhet (SÄK2) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Affärssystem - design och arkitektur (ERP2) 7,5 hp. Terminsdel: A, B             
 • Algoritmer och datastrukturer (ALDA) 7,5 hp. Terminsdel: A, B 

Obligatorisk delkurs:                   

 • Projektarbete med programvaruteknik (PVT15) 15 hp. Terminsdel: C, D

 

År 3


Termin 5

Terminen kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D


Termin 6

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D