På kandidatprogrammet i Ekonomi och IT finns möjligheten att ta ut två kandidatexamina eftersom programmet är uppdelat på två institutioner: Institutionen för data- och systemvetenskap och Företagsekonomiska institutionen (Stockholm Business School).

För att kunna ansöka om två kandidatexamina (en i data- och systemvetenskap och en i företagsekonomi) vid programmets slut, måste du inom kandidatprogrammet (bestående av 180 högskolepoäng) läsa två huvudämnen om 90 högskolepoäng vardera. Två kandidatexamensarbeten om 15 högskolepoäng i respektive huvudområde ska vara inkluderade.

Nackdelarna med att läsa till dubbla kandidatexamina på 6 terminer är att det kan vara svårt att hinna med studierna i planerad studietakt eftersom examensarbetet är krävande och tar mycket tid och engagemang i anspråk. Det innebär även att kunskapsnivån inom de två huvudområdena inte blir lika djup i jämförelse med att enbart läsa ett huvudämne och ta fler högskolepoäng inom ett och samma område.

Rekommendation

Studievägledningen rekommenderar i första hand komplettering med en 7:e termin om målet är att ta ut båda kandidatexamina.

Det innebär:

  • att läsa som vanligt enligt programplanen under termin 1–6 och skriva ett examensarbete i det ena ämnet under termin 6 och
  • att söka fristående inför en 7:e termin för att komplettera med 30 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete till, inom det andra ämnet.

På så sätt fördjupas kunskaperna.

Är du intresserad av att läsa två kandidatexamina? Kontakta studievägledningen: svl@dsv.su.se.