Utbildningen ger dig kompetens att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap vilket förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete som företagsekonom med kompetens inom informationsteknik. Programmet ger dig en unik bred grund som öppnar för en karriär nationellt såväl som internationellt.

Utbildningen leder till en kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap eller en kandidatexamen i huvudområdet företagsekonomi.

De första två åren läser du kurser både i företagsekonomi och data- och systemvetenskap. Inom företagsekonomi studerar du hur företag och organisationer leds och organiseras. Du får lära dig att redovisa, analysera och utvärdera ekonomiska resultat och får kunskaper om utveckling av affärskoncept och teorier i marknadsföring och kommunikation. Inom data- och systemvetenskap studerar du hur datorer fungerar och hur datorprogram är uppbyggda. Vidare behandlas vad som händer i ett företag eller annan organisation när IT-stöd införs. Du övas i att självständigt och kritiskt utarbeta förslag till datorbaserade informationssystem och får kunskaper om hur systemutvecklingsprojekt planeras och genomförs. Efter avslutad utbildning ska du kunna analysera, specificera och anpassa användning av IT till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer.

Under år tre läser du valfria ämnen en termin, med möjlighet till utlandsstudier. Den sista terminen väljer du att avsluta dina studier antingen i företagsekonomi eller i data- och systemvetenskap. Du genomför även ett examensarbete i det valda huvudområdet.

Programinnehåll
Detaljerad programöversikt

Behörighet

Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).

Läs mer om behörighet

Examen

Kandidatexamen i antingen företagsekonomi eller data- och systemvetenskap.
Internationellt motsvarar en kandidatexamen i data- och systemvetenskap en Bachelor of Science (B.Sc.).

Karriär efter avslutad examen

Vanliga arbetsplatser är industri- och handelsföretag, konsultfirmor, banker, försäkringsbolag, intresseorganisationer, stat och kommun. Din kommande yrkesroll beror på dina intressen och hur du väljer att kombinera din utbildning. Vanliga yrken är projektledare, controller, konsult, ekonom, utredare, IT-strateg, IT-säljare, IT-samordnare, systemutvecklare, verksamhetsutvecklare samt en mängd andra yrken som kräver allmän företagsekonomisk kompetens.

Ansökan

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om programmet och hur du ansöker

IT-miljön på DSV - digitala resurser för våra studenter