År 1


Termin 1

Läses på DSV

Kurs: Data- och systemvetenskap I, 30 hp
Delkurser som ingår:

  • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
  • IT i organisationer (ITO) 7,5 hp. Terminsdel: B
  • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
  • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Läses på SBS

Kurspaket: Företagsekonomi I, 4 x 7,5 hp

Organisation I 7,5 hp. Period: 1

Redovisning I 7,5 hp. Period: 2

Marknadsföring I 7,5 hp. Period: 3

Finansiering I 7,5 hp. Period: 4


Uppflyttningskrav till termin 3: Minst 22,5 hp från termin 1 (DSV).
Behörighetskrav till termin 4: Minst 15 hp från termin 2 (SBS).
 

År 2


Termin 3

Läses på DSV
Kurs: Data- och systemvetenskap II (Ekonomi och IT), 30 hp
Delkurser som ingår:

  • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
  • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
  • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
  • Affärssystem – användning och ledning (ERP1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Läses på SBS

Kurspaket: Företagsekonomi II, 4 x 7,5 hp

Redovisning II 7,5 hp. Period: 1

Marknadsföring II 7,5 hp. Period: 2

Finansiering II 7,5 hp. Period: 3

Organisering II 7,5 hp. Period: 4


 

År 3


Termin 5

Studenten väljer att antingen läsa 30 hp på DSV, 30 hp på SBS eller 30 hp i annat ämne till exempel nationalekonomi.

DSV

Terminen på DSV kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B (läs ej METOD om du ska skriva examensarbetet på SBS på termin 6.)

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Rekommenderade kurser ur kurspoolen: Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp (ISBI) och Data warehousing 7,5 hp (IS5). 

SBS

Kurser:

Valbara kurser i företagsekonomi 30 hp


Termin 6

Inriktning mot data- och systemvetenskap

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
Rekommenderade kurser ur kurspoolen: Affärssystem - design och arkitektur 7,5 hp (ERP2) och Digitala affärer inom IT 7,5 hp (DIBU). 

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Inriktning mot företagsekonomi

Kurs: Företagsekonomi III, 30 hp med en av följande inriktningar: finansiering/management/marknadsföring/redovisning (2 x 7,5 + 15 hp examensarbete i företagsekonomi).