Utbildningen ger dig kompetens att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap vilket förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete som företagsekonom med kompetens inom informationsteknik. Din kommande yrkesroll beror på dina intressen och hur du väljer att kombinera din utbildning. Det kan till exempel vara som projektledare, konsult, ekonom, controller, utredare eller IT-strateg i både små och stora företag eller inom offentlig förvaltning.

Under de första två åren läser du en kombination av kurser från båda ämnesområdena. Inom företagsekonomi studerar du hur företag och organisationer leds och organiseras. Du får kunskaper i att redovisa och utvärdera ekonomiska resultat samt studerar teorier i marknadsföring. Inom data- och systemvetenskap får du kunskaper om datorer samt studerar programmeringsmetodik och olika systemutvecklingsmetoder. Du studerar även vad som händer i ett företag eller annan organisation när IT-stöd införs, utarbetar förslag till datorbaserade informationssystem och lär dig metoder för hur systemutvecklingsprojekt planeras och genomförs.

Under sista året kan du själv välja ämnen under en termin, antingen inom företagsekonomi eller data- och systemvetenskap eller inom ett annat ämne som t.ex. juridik, nationalekonomi eller statistik. Du kan också välja att söka dig utomlands för en termins utlandsstudier. Den sista terminen skriver du en kandidatuppsats antingen inom företagsekonomi eller data- och systemvetenskap. Programmet ger dig en unik bred grund som öppnar för en karriär nationellt såväl som internationellt.

Programinnehåll
Detaljerad programöversikt

Behörighet

Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).

Läs mer om behörighet

Examen

Kandidatexamen i antingen företagsekonomi eller data- och systemvetenskap.
Internationellt motsvarar en kandidatexamen i data- och systemvetenskap en Bachelor of Science (B.Sc.).

Karriär efter avslutad examen

Vanliga arbetsplatser är industri- och handelsföretag, konsultfirmor, banker, försäkringsbolag, intresseorganisationer, stat och kommun. Vanliga yrken är projektledare, controller, konsult, utredare, IT-chef, IT-säljare, IT-samordnare, systemutvecklare, verksamhetsutvecklare samt en mängd andra yrken som kräver allmän företagsekonomisk kompetens.

Ansökan

Ansök nu!

Ansökan är öppen. Sista ansökningsdag är 15 april!
antagning.se

IT-miljön på DSV - digitala resurser för våra studenter