Inom alla kandidatutbildningar ingår ett självständigt examensarbete om 15 hp. Arbetet görs i grupper om två personer och oftast sista terminen av utbildningen.

Information finns på http://dsv.su.se/utbildning/examensarbete/