År 1


Termin 1

Kurs: IT och interaktionsdesign I, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
 • Människa-datorinteraktion (MDI) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Prototyper inom interaktionsdesign (PROTO) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Kurs: IT och interaktionsdesign II, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Praktisk projektledning (IB940B) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Beteende- och socialvetenskap (BETSOC) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Utveckling av dynamiska prototyper (UDPR) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Utvärderingsmetoder (UTVMET) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Uppflyttningskrav till år 2: Minst 40 hp från termin 1 och 2.
 

År 2


Termin 3

Kurs: IT och interaktionsdesign III, 30 hp
Delkurser som ingår:

 • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Kognitionspsykologi (KP) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
 • Deltagande design (DD15) 15 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Kurs: Bild, historia, tolkning 7,5 hp. Kursen ges av Institutionen för kultur och estetik. Terminsdel: A

Kurs: Påbyggnadskurs i interaktionsdesign, 22,5 hp

Delkurser som ingår:

 • Humanvetenskap inom MDI (HIMDI) 7,5 hp. Terminsdel: B
 • Vetenskapligt skrivande (VESK) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
 • Analytiska perspektiv inom människa-datorinteraktion (APM) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

 

År 3


Termin 5

Terminen kan bytas mot breddningsstudier eller utbytesstudier.

Kurser:

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Individuell kurs inom människa-datorinteraktion (Adv-HCI) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Projektarbete i interaktionsdesign (PAID) 15 hp. Terminsdel: C, D


Termin 6

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D