När man läser kandidatprogrammet i Marknadskommunikation och IT finns möjligheten att ta ut dubbla kandidatexamen, eftersom man läser programmet uppdelat på två institutioner; Institutionen för data- och systemvetenskap och Företagsekonomiska Institutionen (Stockholm Business School).

För att kunna ansöka om två kandidatexamen - en i Data- och systemvetenskap och en i Reklam och PR - vid programmets slut, skall man inom kandidatprogrammet bestående av 180 högskolepoäng, läsa två huvudämnen om 90 högskolepoäng vardera, där två kandidatexamensarbeten om 15 högskolepoäng i respektive huvudområde är inkluderat.

Nackdelarna med en dubbel kandidatexamen är dock att det kan vara svårt att hinna med sina studier i den takt man planerat att studera i, då examensarbetet är ett krävande arbete som man måste lägga ner mycket tid och engagemang på. Dubbla kandidatexamen innebär således även att kunskapsnivån inom de två huvudområdena (i det här fallet Reklam och PR samt Data- och systemvetenskap) inte blir lika djup, tillskillnad mot om man enbart läser ett huvudämne och därmed har fler högskolepoäng inom ett och samma område.