På kandidatprogrammet i Marknadskommunikation och IT finns möjligheten att ta ut två kandidatexamina eftersom programmet är uppdelat på två institutioner: Institutionen för data- och systemvetenskap och Företagsekonomiska institutionen (Stockholm Business School).

För att kunna ansöka om två kandidatexamina (en i data- och systemvetenskap och en i reklam och PR) ska du:

  • läsa enligt programplanen under termin 1–6 och skriva ett examensarbete i det ena ämnet under termin 6,
  • sedan söka fristående inför en 7:e termin för att komplettera med 30 högskolepoäng inklusive ett examensarbete till, inom det andra ämnet.

Är du intresserad av att läsa två kandidatexamina? Kontakta studievägledningen: svl@dsv.su.se.