År 1


Termin 1

Läses på DSV

Kurs: IT och kommunikationsvetenskap I, 30 hp
Delkurser som ingår:

  • Introduktion till data- och systemvetenskap (IDSV) 7,5 hp. Terminsdel: A
  • IT i organisationer (ITO) 7,5 hp. Terminsdel: B
  • Objektorienterad analys och design (OOS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
  • Programmering 1 (PROG1) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 2

Läses på SBS

Kurspaket: Reklam och PR I, 4 x 7,5 hp

Reklam och PR: grundläggande management 7,5 hp. Period: 1

Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5 hp. Period: 2

Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5 hp. Period: 3

Kreativa processer inom marknadskommunikation 7,5 hp. Period: 4


Uppflyttningskrav till termin 3: Minst 22,5 hp från termin 1 (DSV).
Behörighetskrav till termin 4: Minst 15 hp från termin 2 (SBS).
 

År 2


Termin 3

Läses på DSV

Kurs: Marknadskommunikation och IT II, 30 hp
Delkurser som ingår:

  • Kravhantering av IT-system (KRAV) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
  • Informationssäkerhet – modeller och synsätt (SÄK1) 7,5 hp. Terminsdel: A, B
  • Databasmetodik (DB) 7,5 hp. Terminsdel: C, D
  • Globala informationssystem (GIS) 7,5 hp. Terminsdel: C, D

Termin 4

Läses på SBS

Kurspaket: Reklam och PR II, 4 x 7,5 hp

Reklamstrategi 7,5 hp. Period: 1

Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 hp. Period: 2

Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp. Period: 3

Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp. Period: 4


 

År 3


Termin 5

Terminen läses både på DSV och SBS
Terminen kan bytas ut mot utbytesstudier

Kurser på DSV:

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp (om DSV-inriktning, annars annan valbar kurs) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Beslutstöd med affärssystem (BIDIS) 7,5 hp. Terminsdel: A, B

Kurser på SBS:

Marknadsföring på Internet 7,5 hp. Period: 3

B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 hp. Period: 4


Termin 6

Inriktning mot data- och systemvetenskap

Kurser:

Valbara kurser ur kurspoolen 2 x 7,5 hp. Terminsdel: A, B eller C, D. Eller praktik 15 hp. Terminsdel: valfri
Starkt rekommenderad kurs ur kurspoolen: Digitala affärer inom IT (DIBU) 7,5 hp

Examensarbete 15 hp. Terminsdel: A, B, C, D eller C, D

Inriktning mot reklam och PR

Kurspaket: Reklam och PR III, 30 hp

Reklam & PR: Forskningsteman i marknadsföring 7,5 hp

Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp

Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp