År 1

Det första året läses på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Under detta år läser du kurser inom bland annat människa-dator interaktion, programmering, analys och modellering, design och konstruktion inkluderade orientering om informationshantering och kommunikationsvetenskap.

År 2

Andra året läses på Institutionen för reklam och PR. Under detta år läser du kurser om marknadskommunikation, från köparbeteenden och marknadsanalys till ekonomi och management.

År 3

Under tredje året ligger ditt fokus på integration av IT och marknadskommunikation, samt att genomföra ett projektarbete och skriva en uppsats i anslutning till detta. Du läser kurser blandat på DSV och Företagsekonomiska institutionen (Avdelningen för reklam och PR) Stockholms universitet. Termin 5 har du också möjlighet att ansöka om att åka på utbytesstudier. Mer information om utbytesstudier.