Informationstekniken (IT) spelar en allt större roll i vår vardag. Data- och systemvetenskap kan beskrivas som ett ämne som kombinerar tekniken med ett användarperspektiv. I en miljö där datorer och människor ska samverka är det viktigt att skapa förståelse för hur teknik, verksamheter och människor fungerar.

För grundutbildningarna behöver du inga tekniska förkunskaper om datorer, däremot bör du tycka om problemlösning, vara kreativ och ha lätt för att kommunicera i tal och skrift.

Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign 180 hp

Utbildningen ger dig kunskap om hur både verksamheter och IT fungerar. Du lär dig utveckla affärssystem och informationstjänster anpassade till en alltmer global och kunskapsintensiv arbetsmarknad.
Mer information om Kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign och ansökan

Kandidatprogram i data- och systemvetenskap 180 hp

Utbildningen omfattar en blandning av ämnen från design och projektledning till mer tekniska delar som programmering och databaser. Programmet ger en solid grund för en professionell verksamhet som systemutvecklare, projektledare, programmerare, konsult och mycket annat inom IT-området.
Mer information om Kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap och ansökan

Kandidatprogram i datavetenskap 180 hp

Jämfört med kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap ger det datavetenskapliga programmet dig djupare kunskaper i mjukvaruutveckling.
Mer information om Kandidatprogrammet i datavetenskap och ansökan

Kandidatprogram i datorspelsutveckling 180 hp

På programmet får du kunskaper om bild- och ljudhantering i spel, 3D-rendering och modellering, berättande, programmering, konceptutveckling, spelanalys, entreprenörskap och projektledning. Du får även insikter i de sociala fenomen som uppträder kring datorspel och datorspelande.
Mer information om Kandidatprogrammet i datorspelsutveckling och ansökan

Kandidatprogram i digitala medier 180 hp

Programmet i digitala medier lär dig hantera, analysera, designa, programmera och producera dagens och morgondagens digitala och interaktiva medier. Du får kunskap och kompetens att skapa interaktiva system och medieproduktioner. Du lär dig också hantera de senaste verktygen för att interagera med webben och sociala medier. Programmet kombinerar teori och praktik, samt grundläggande programmeringskurser med valbar fördjupning.
Mer information om Kandidatprogrammet i digitala medier och ansökan  

Kandidatprogram i ekonomi och IT 180 hp

Utbildningen ger dig kompetens att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap. Programmet är ett samarbete mellan DSV och Företagsekonomiska institutionen.
Mer information om Kandidatprogrammet i ekonomi och IT och ansökan

Kandidatprogram i interaktionsdesign 180 hp

På programmet får du grundläggande kunskaper i informationsteknik och interaktionsdesign. Du lär dig att hantera och reflektera över hela designprocessen, från konceptutveckling till fungerande prototyper. Med människan i centrum implementerar du interaktiva tjänster och IT-produkter.
Mer information om Kandidatprogrammet i interaktionsdesign och ansökan

Kandidatprogrammet i marknadskommunikation och IT 180 hp

Programmet syftar till att ge goda kunskaper i att använda IT för marknadsföring och kommunikation. Du blir specialiserad på marknadskommunikation via interaktiva medier, en kompetens som efterfrågas i allt större utsträckning. Programmet är ett samarbete mellan DSV och Företagsekonomiska institutionen.
Mer information om Kandidatprogrammet i marknadskommunikation och IT och ansökan