Fristående kurser på DSV, innebär kurser som ger från 7,5, 15 till 30 högskolepoäng (hp) då de avslutas. Kurserna söks terminsvis och kan läggas samman till en examen.

Fristående kurs är ett bra val för dig som inte vill satsa på en längre utbildning och/eller som vill komplettera annan utbildning med IT-kunskaper.

Novis i ämnet

Om du inte tidigare läst ämnet data- och systemvetenskap på högskolenivå är det Data- och systemvetenskap I (30 hp) du ska börja med, den ger behörighet till Data- och systemvetenskap II (30 hp). Du kan sedan bygga på med Data- och systemvetenskap III (30 hp).

Har sedan tidigare poäng i ämnet

Om du har poäng i ämnet från annan högskola/universitet och vill fortsätta dina studier vid Stockholms universitet rekommenderas att du söker fristående kurs på den nivå som följer på den du läst i dina tidigare studier. Detta oavsett om du tidigare studerat på fristående kurs eller inom ett program.

Tillgodoräknande

Om du har kurser/delkurser från tidigare studier i ämnet och vill tillgodoräkna dem till de kurser du sökt vid DSV gäller att den/de delkurser du vill tillgodoräkna är obligatorisk på DSV-kursen. Valbara delkurser tillgodoräknas ej. Obligatoriska delkurser gäller bl a inom grundkurs och fortsättningskurs i data- och systemvetenskap.