Många av de beslut som tas dagligen har stor påverkan på medarbetare och resultat, en del påverkar även verksamhetens omvärld. Men finns all den information som behövs för att ta de bästa besluten tillgänglig? Kanske är informationen felaktig eller bristfällig? Kanske ligger användbar information dold i olika affärs- och verksamhetssystem?

Denna kurs ger dig en ökad förståelse för möjligheterna till beslutsstöd och en god överblick över hur information används vid beslutsfattande.

Du har säkert hört talas om det engelska begreppet Business Intelligence (BI) som är starkt relaterat till kursens ämne. BI är ett samlingsnamn för processer, metoder och IT-system som används för att hantera stora informationsmängder. Användandet av BI fortsätter att öka för varje år och BI blir allt viktigare för beslutsfattare på alla nivåer.

Idag har verksamheter tillgång till ett allt större inflöde av data. Internet, sociala media, e-post och affärssystem genererar inte bara mer data utan även nya typer av data. Om man kan hantera (planera, organisera och kombinera) inflödet på ett effektivt sätt skapas nya möjligheter att analysera omvärlden och den egna verksamheten. BI erbjuder just detta.

Kopplingen till BI genomsyrar kursen och bidrar till en bredare samsyn på BI och en ökad förståelse för hur BI implementeras och används.

Beslutsfattare, processansvariga och systemansvariga i organisationer och företag har alla behov av att samarbeta så att rätt information blir tillgänglig i rätt tid för att kunna ta rätt beslut i rätt ögonblick baserat på bra underlag. BI underlättar samarbetet mellan de här grupperna med målet att ta ännu bättre beslut för att öka effektiviteten och konkurrenskraften.

Startar: HT och VT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Studieform: Distans via Internet, tentamen sker i sal på campus i Kista.

Undervisningsspråk: Svenska, (några delar på engelska)

Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå

Ansökan

För start höstterminer:
Ansökan till höstterminen 2020 är öppen!
Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker
 
För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.