Kursen behandlar avancerade och komplexa problem inom IT-säkerhet, bl.a. angrepp på kritisk infrastruktur, cyber bedrägerier och säkerheten i sociala nätverk. Studenten blir medvetenhet om och får förståelse för sorten, komplexiteten och genomslagskraften av digitala bevis i cyberrymden, och dess betydelse, relevans och skydd för ett väl fungerande modernt IT-samhälle.

Denna kurs ges vårterminer.

Behörighet

Minst 90 hp inom området data- och systemvetenskap, varav minst 3 hp datasäkerhet och 3 hp operativsystem eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

Schema och kursinformation

Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på sidan delkurser och scheman.