I vårt alltmer digitaliserade samhälle blir vi mer och mer sårbara för elektroniska attacker. Det kan gälla såväl det personliga planet (datorvirus, kontouppgifter, kapade facebook-konton) som det offentliga planet (elektroniska inbrott hos banker, myndigheter, politiska partier). Digital forensik handlar om hur man kan spåra dessa brottslingar och hur digitala bevis tas fram och hanteras.

Denna kurs ges höstterminer.

Behörighet

Minst 60 hp inom området data- och systemvetenskap, varav minst 3 hp datasäkerhet och 3 hp operativsystem eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

Schema och kursinformation

Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på sidan delkurser och scheman.