Kursen ger dig kunskap om hur datorer är uppbyggda och fungerar, hur IT används i organisationer och hur människan samverkar med datorer och teknik.

Genom praktiska övningar får du en inblick i programmering och systemutvecklingsmetodik. Kursen lägger grund för fortsatta studier i ämnet och är ett bra komplement till andra studier. Om du vill studera mer än 30 hp rekommenderar vi att läsa ett kandidatprogram.

Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Schema och kursinformation

Kursen ges under höstterminer på dagtid som helfartsstudier.

Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på sidan delkurser och scheman.

Innehåll

Kursen ges endast som helfartskurs på höstterminer och består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera. Observera att alla fyra delkurser måste vara godkända för att hela kursen om 30 hp skall bli godkänd och gå att inkludera i en examen.

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Delkursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under delkursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Delkursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Delkursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Ansökan

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker