Kursen ges på vårterminer.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom området data- och systemvetenskap. Du läser delkurser inom människa-datorinteraktion, databaser, objektorienterad programmering  och datorarkitektur. Kursen kan byggas på med data- och systemvetenskap III för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området.

Innehåll

Kursen ges endast som helfartskurs på vårterminer och består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera. Observera att alla fyra delkurser måste vara godkända för att hela kursen om 30 hp skall bli godkänd och gå att inkludera i en examen.​

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Delkursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visa designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Databasmetodik 7,5 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

Programmering 2 7,5 hp

Delkursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Datorsystem 7,5 hp

Delkursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem och nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer och deras betydelse. På kursen får du en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

 

Behörighetskrav

Data- och systemvetenskap I (30 hp) eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

Information om antagning och registrering

Information om registrering hittar du HÄR.

Schema och kursinformation

Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på sidan delkurser och scheman.