Den som blir antagen till Data- och systemvetenskap III ges möjlighet att läsa valbara kurser motsvarande upp till 30 hp ur DSV:s poolkursutbud. Det är möjligt att som en del av kursen göra ett examensarbete på kandidatnivå om 15 hp.

Behörighet

Kurserna Data- och systemvetenskap I (30 hp) och Data- och systemvetenskap II (30 hp) eller motsvarande. Det innebär således 60 hp inom data- och systemvetenskap eller motsvarande ämne och inom detta skall man ha minst:

  • Systemutveckling 7,5 hp
  • Programmering 7,5 hp
  • Människa-dator interaktion 7,5 hp
  • Databaser 7,5 hp

Utbildningens uppbyggnad

Data- och systemvetenskap III ges både på höst- och vårterminerna, med olika utbud av valbara kurser på hösten och på våren. Val av kurser görs i samband med registreringen, som studievägledningen handlägger. Kommande termins utbud av valbara kurser presenteras i maj och november.

Valbara kurser på höstterminen

Valbara kurser på vårterminen

Examensarbete i data- och systemvetenskap, 15 hp, kan väljas som valbar kurs inom Data- och systemvetenskap III. Förkunskapskrav för att få göra ett examensarbete på DSV är 120 tagna hp totalt, varav minst 60 hp i området data- och systemvetenskap inkl. kursen Vetenskaplig metod och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp eller motsvarande kurs. Den som skriver uppsats kan välja andra valbara kurser om maximalt 15 hp.

Läs mer om examensarbete på DSV här

Läs mer om kursen Vetenskaplig metod och kommunikation inom data- och systemvetenskap (METOD) 7,5 hp här

Ansökan

För start höstterminer: 

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker
 

För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.