Kursen ges på vårterminer.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom området data- och systemvetenskap. Du läser delkurser inom människa-datorinteraktion, databaser, objektorienterad programmering  och datorarkitektur. Kursen kan byggas på med data- och systemvetenskap III för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området.

Innehåll

Data- och systemvetenskap II (30 hp) ges endast som helfartskurs på vårterminer och består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera (OBS att alla fyra delkurser måste vara godkända för att hela kursen om 30 hp skall bli godkänd och gå att inkludera i en examen):​

Människa-datorinteraktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger studenten verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Datorsystem 7,5 hp

Kursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem samt nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer samt deras betydelse. På kursen får studenten även en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

Programmering 2 7,5 hp

Kursen fördjupar kunskaper inom objektorienterad programmering genom att introducera arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt samt datastrukturer. Java används som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

Databasmetodik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav ska en normaliserad relationsdatabasmodell definieras och implementeras i ett relationsdatabashanteringssystem.

Behörighetskrav

Data- och systemvetenskap I (30 hp) eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan görs här på antagning.se
Ansökningsomgången till VT2019 öppnar den 17 september med sista ansökningsdag 15 oktober.

Information om antagning och registrering

Information om registrering hittar du HÄR.

Schema och kursinformation

Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på sidan delkurser och scheman.