Kursen ger dig kunskap om hur datorer är uppbyggda och fungerar, hur IT används i organisationer samt hur människan samverkar med datorer och teknik. Genom praktiska övningar får du en inblick i programmering och systemutvecklingsmetodik. Kursen lägger grund för fortsatta studier i ämnet och är ett bra komplement till andra studier. Om du har för avsikt att studera mer än 30 hp rekommenderas våra kandidatprogram.

Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Schema och kursinformation

Kursen ges under höstterminer på dagtid som helfartsstudier.

Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på sidan delkurser och scheman.

Innehåll

Data- och systemvetenskap I (30 hp) ges endast som helfartskurs på höstterminer och består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera (OBS att alla fyra delkurser måste vara godkända för att hela kursen om 30 hp skall bli godkänd och gå att inkludera i en examen):

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap och ligger till grund för många av programmen på DSV. Under kursens gång får studenten bekanta sig med begrepp som: objekt orienterad programmering, nätverk, säkerhet samt vetenskapligt skrivande. Kursen är generell och introducerar på en hög nivå kunskaper som bidrar till en bred förståelse för universitetsstudier, samt att arbeta inom IT-sektorn.

IT i organisationer 7,5 hp

Kurser ger grundläggande kunskaper och färdigheter om design och utveckling av informationssystem, inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Dessutom skapas förståelse för hur organisationer – deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering - kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del av kursen är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering, och efter avklarad kurs kan studenten självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av de grundläggande ämnena inom data- och systemvetenskap, och kursen läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Ansökan

Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.