Om du vill sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser kan du göra det genom att läsa DSV:s fristående kurser Data- och systemvetenskap I, 30 hp (DSV I), Data- och systemvetenskap II, 30 hp (DSV II) och Data- och systemvetenskap III, 30 hp (DSVIII).

DSV I går bara på höstterminen och DSV II går bara på vårterminen. Deras innehåll är förutbestämt och innehåller delkurser som utgör grunden inom huvudområdet data- och systemvetenskap.

DSV III kan läsas höst eller vår. Det är ett tomt kursblock men att bli antagen till det ger rätt att läsa valbara kurser ur DSV:s kurspool (upp till 30 hp). Utbudet i kurspoolen ser olika ut på hösten och på våren. Examensarbete 15 hp går att läsa på hösten eller på våren inom ramen för DSV III. Det går att bli antagen till DSV III flera gånger och läsa ytterligare valbara kurser om du vill inkludera fler DSV-kurser i din examen.

Kombinera IT med andra huvudområden

I stort sett allting idag berörs av IT. Därför går det bra att kombinera de flesta andra huvudområden med kurser inom data- och systemvetenskap. Grundregeln är att du behöver läsa totalt 180 hp där minst 90 hp är inom ett huvudområde (inklusive ett kandidatexamensarbete om 15 hp), i vilket du får din examen. De resterande 90 hp kan du läsa inom andra huvudområden.

Regelverket för att få en kandidatexamen om 180 hp

 • Minst 90 hp inom ett huvudområde (till exempel data- och systemvetenskap) inklusive ett examensarbete på kandidatnivå om 15 hp.
 • Resterande hp upp till 180 hp kan inkluderas från andra huvudområden.

Examenstitel: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap 180 hp

 
Några saker som du behöver tänka på:

 • Studenter som läser fristående kurser måste ansöka till kurser eller kurspaket på antagning.se inför varje ny termin och konkurrera med andra sökande om att få en plats.
 • För att kunna inkludera kurser i en kandidatexamen måste de vara på högskolenivå. Det går inte att använda till exempel basår eller förberedande kurs inför högskolestudier i en examen.
 • Kurserna måste vara helt avslutade då du skall ansöka om examen (enbart en del av en större kurs kan ej ingå).
 • Det går inte att inkludera kurser med överlappande kursinnehåll i en och samma examen.
 • Max 30 hp från kurser på avancerad nivå får räknas in i en kandidatexamen.
 • Om du läser på olika universitet, tänk på att det lärosätet där du tar de sista högskolepoängen som skall ingå i examen, är det som får examensrätt.

OBS! Du behöver ha 120 hp totalt och minst 60 hp inom huvudområdet inklusive en metodkurs för att vara behörig till att skriva examensarbetet på DSV (så om du inte har läst på högskola tidigare kan du inte skriva examensarbete första gången du söker DSV III).

Här följer några exempel på hur du kan kombinera din examen:

 • 90 hp i data- och systemvetenskap + 30 hp i företagsekonomi + 30 hp i matematik + 30 hp i miljövetenskap = 180 hp
 • En annan möjlighet är att läsa 90 hp i data- och systemvetenskap (inklusive examensarbete) + 90 hp inom annat huvudområde (inklusive examensarbete) = 180 hp och du kan ta ut två examina, en med huvudområde data- och systemvetenskap och en med det andra huvudområdet. 
 • Det går förstås också bra att läsa mer än 90 hp inom data- och systemvetenskap och komplettera med till exempel enbart 30 hp från ett annat huvudområde.

Du har alltså möjlighet att blanda helt fritt efter dina egna intressen. Oväntade kombinationer kan ge en unik examen som ger dig en spännande profil.

Har tidigare poäng inom huvudområdet data- och systemvetenskap?

Om du har poäng inom huvudområdet data- och systemvetenskap från annan högskola eller universitet och vill fortsätta dina studier vid Stockholms universitet, kontakta studievägledningen för att ta reda på hur du kan gå vidare med dina studier hos oss.

Kontakta gärna studievägledningen på DSV om du har frågor om examen och fristående kurser.