Kursen går igenom att skapa fristående (ej webbaserade) program som kommunicerar över Internet. Vi går igenom programmering inom understödjande tekniker, lågnivåkopplingar till godtyckliga servrar, högnivåkopplingar till specifika servrar (till exempel epost-, webb- och databasservrar) och säkerhet över Internet. Efter genomförd kurs ska studenten vara väl förtrogen i hur man skapar fristående program som med understödjande tekniker (till exempel trådning) kan koppla sig säkert över Internet med både låg- och högnivåkopplingar.

Behörighet: 15 hp objektorienterad programmering eller motsvarande.

Startar: HT och VT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan

För start höstterminer:

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker

För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

Examen

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Speciellt för denna kurs gäller att den i en examen inte kan kombineras med kursen:

  • IB906C Internetprogrammering – Stationära enheter.

Kontakta Studievägledningen om du har frågor.