Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Startar: VT, ST och HT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Ingen, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Kursens uppbyggnad

Kursen ges som distanskurs. Väl antagen och registrerad på kursen kan studenten påbörja och avsluta kursen i sin egen takt inom ramen för sin registrering.

Behörighet

För att antas till kursen Praktisk projektledning gäller grundläggande behörighet på grundnivå.

Eftersom kursen ges av Institutionen för data- och systemvetenskap så är exempel och inlämningsuppgifter inriktade på IT-projekt. Detta gör att en viss IT-kunskap är att föredra.

Omfattning

Kursen är på totalt 7,5 hp (fem veckors studier = 1,5 hp per vecka) fördelade på två delar:

Del 1. 3,5 hp: lär ut grundläggande metoder kring projektledning och hur man praktiskt tillämpar dessa som projektledare.

Del 2. 2+2 hp: deltagaren tillämpar praktiskt de kunskaper som tillägnats under del 1. Detta sker genom två uppgifter som löses individuellt.

Ansökningsperioder

Till vårterminen
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig. 
Ansökan görs på antagning.se

Till sommarterminen
Ansökningsomgången öppnar i mitten av februari med sista ansökningsdag i mitten av mars. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.
Ansökan görs på antagning.se

Till höstterminen
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.
Ansökan görs på antagning.se