På kursen får du lära dig teknikerna bakom AI och språkbearbetning.

Inom E-handeln används Artificiell Intelligens (AI) och språkteknologi för att hjälpa de som handlar att snabbare hitta rätt produkter. Tekniken används också för att fånga in nätbedragare och för att skapa, sammanfatta och skräddarsy produktutvärderingar eller göra smarta speldialoger. 

Teknikerna du lär dig på kursen används i många olika branscher. Spotify, Ikea, Artificial Solutions, Mojang, King, Doktor24, Polisen, Försäkringskassan, Statistikmyndigheten SCB, Karolinska Universitetssjukhuset är exempel på organisationer som använder AI och språk.

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende med hjälp av datorer. Fältet använder och skapar kunskaper inom främst datavetenskap och språkvetenskap men även inom ämnen som pedagogik, statistik och matematik.

Området utvecklas i rasande fart och språkteknologi finns i allt fler tjänster och produkter som sökmotorer, översättningsprogram, intelligenta svarsagenter, språkanalys, ordbehandlare, textsammanfattning, dialogsystem, datorspel, medicinsk informatik (till exempel informationsextraktion), datorstött lärande och forensisk lingvistik (till exempel författaridentifiering).

Kursen behandlar språkteknologins möjligheter och begränsningar med fokus på de språkteknologiska verktyg som ligger nära forskningen och är relevanta för framtida arbete med till exempel design och implementation av informationssystem eller kravställning vid upphandling. Du får också kunskap om hur språkteknologi tillämpas i olika tjänster och produkter som konsumenter, företag och organisationer använder. Kursen går igenom de nödvändiga teoretiska grunderna i språkvetenskap (lingvistik) som behövs för att använda, utveckla och utvärdera språkteknologiska verktyg.

Upplägg och innehåll

Kursen ger inblick i tekniker för språkteknologi och vad de kan användas till. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande begrepp inom språkteknologi,
  • analysera språkteknologiska verktygs roll och effekt i olika IT-system,
  • på ett enkelt sätt förklara de språkteknologiska verktygens uppbyggnad,
  • använda språkteknologiska moduler för systemkonstruktion och språkteknologiska experiment,
  • utvärdera språkteknologiska program inom olika användningsområden.

Kursen går på halvfart på distans över Internet med förinspelade föreläsningar och (frivilliga) föreläsningar på Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, Stockholms universitet i Kista. Vi uppmuntrar till att bilda lokala studiegrupper för lab-övningar och projekt men det går också att delta i kursen enskilt via nätet.

Kursen omfattar ca 14 föreläsningar, 5 lab-övningar och en projektuppgift. Lab-övningar och projektuppgift redovisas antingen vid angivna redovisningstillfällen på DSV eller via nätet. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen antingen på DSV eller på kommunalt lärcenter.

Schema

Startar: HT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Studieform: Distans via Internet
Undervisningsspråk: Huvudsakligen svenska (kurslitteratur på engelska)

Behörighet

Inga förkunskaper krävs förutom grundläggande behörighet på grundnivå.

Ansökan

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker