I så fall är den här projektkursen något för dig. Du arbetar tillsammans med studenter från andra ämnen och lärosäten och målet är att ta fram innovativa idéer som möter hållbarhetsutmaningar inom till exempel miljö, vård och hälsa.

Kursen ges vid Openlab och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola. Utmaningarna formuleras i dialog med uppdragsgivarna: Stockholms stad och Region Stockholm.

Genom att använda design thinking som modell för lösning av komplexa problem tränas du i metoder för problemidentifiering, idégenerering, prototypande och problemlösning. Du lär dig organisera ett teamarbete och att kommunicera lösningar och idéer både muntligt och visuellt. I kontinuerliga workshops tränas du i designmodellens olika faser. Kursen avslutas med en projektleverans för teamens uppdragsgivare.

Startar: VT
Studietakt: 50 %
Nivå: avancerad
Studieform: campus,  Openlab
Undervisningsspråk: Engelska
Kursplan

Behörighet

Kandidatexamen inom humaniora, juridik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Engelska B/Engelska 6.

Ansökan

Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

Mer information på openlabsthlm.se