Kursen går igenom grundläggande utveckling för webben. För klientsidan går vi igenom struktur med HTML5 och design med CSS 3. För serversidan går vi igenom programmering inom understödjande tekniker och information från användaren. Efter genomförd kurs ska studenten vara väl förtrogen i hur man skapar enklare webbaserade system för både klient- och serversidan.

Behörighet: 7,5 hp objektorienterad programmering eller motsvarande.

Startar: HT och VT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan

För start höstterminer: 

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker
 

För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

Fördjupning

Om du ytterligare vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom webbutveckling finns fördjupningskursen Webbutveckling II 7,5 hp.
Notera att kursen Webbutveckling I 7,5 hp inte kan läsas samma termin som kursen Webbutveckling II 7,5 hp eftersom Webbutveckling I 7,5 hp är ett behörighetskrav för att kunna ansöka till Webbutveckling II 7,5 hp.

Examen

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. För denna kurs gäller att den i en examen inte kan kombineras med kurserna:

  • IB908C Webbutveckling - Klientsidan.
  • IB909C Webbutveckling – Serversidan.