Kursen går igenom avancerad utveckling för webben. För klientsidan går vi igenom dynamiska webbsidor med JavaScript. För serversidan går vi igenom programmering inom kodseparation, sessionshantering, meddelandehantering, databaser, innehållshantering och säkerhet. Efter genomförd kurs ska studenten vara väl förtrogen i hur man skapar avancerade webbaserade system för både klient- och serversidan.

Behörighet: 7,5 hp objektorienterad programmering eller motsvarande och kursen IB917N Webbutveckling I 7,5 hp eller motsvarande.

Startar: HT och VT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan

För start höstterminer: 

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen! Sista ansökningsdag är den 15 april.
Här hittar du mer information om kursen och hur du ansöker
 

För start vårterminer: Ansökan görs på antagning.se
Ansökningsomgången öppnar i mitten av september med sista ansökningsdag i mitten av oktober. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.

Examen

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. För denna kurs gäller att den i en examen inte kan kombineras med kurserna:

  • IB908C Webbutveckling - Klientsidan.
  • IB909C Webbutveckling – Serversidan.