Fristående kurser vid DSV, innebär kurser som ger från 7,5 till 30 högskolepoäng (hp). Kurserna söks terminsvis och kan läggas samman till en examen. Fristående kurs är ett bra val för dig som vill komplettera annan utbildning med IT-kunskaper.

Om du inte läst data- och systemvetenskap tidigare

Om du inte tidigare läst ämnet data- och systemvetenskap på högskolenivå ska du börja med Data- och systemvetenskap I, 30 hp. Den ger behörighet till Data- och systemvetenskap II, 30 hp. Du kan sedan bygga på med Data- och systemvetenskap III, 30 hp.

Kandidatexamen med fristående kurser

Det går att läsa fristående kurser och kombinera ihop till en kandidatexamen. Grundregeln är att du behöver läsa totalt 180 hp där minst 90 hp är inom ett huvudområde (inklusive ett kandidatexamensarbete om 15 hp), i vilket du får din examen. De resterande 90 hp kan du läsa inom andra huvudområden. Läs mer här om hur det fungerar med kandidatexamen och fristående kurser.

Kurslista

Campuskurser

Data- och systemvetenskap I 30 hp
Data- och systemvetenskap II 30 hp
Data- och systemvetenskap III 30 hp
Innovationer för samhällsutmaningar: multidisciplinär projektkurs 15 hp

Distanskurser

Beslutsstöd och affärssystem 7,5 hp
Praktisk projektledning 7,5 hp
Programmering för Internet 7,5 hp
Programmering för mobiler 7,5 hp
Språkteknologi - mänskliga språk och datorer 7,5 hp
Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp
Webbutveckling I 7,5 hp
Webbutveckling II 7,5 hp