Beslutsproblem i olika format dyker upp överallt och en adekvat hantering av dem är helt fundamental för ett samhälles välbefinnande. Det är därför anmärkningsvärt att även komplicerade beslut ofta fattas helt intuitivt eller med hjälp av påfallande primitiva verktyg. En anledning till detta är att sofistikerade verktyg bygger på beräkningstunga algoritmer. Inom detta program, som går på distans och med flexibel studietakt, får du bekanta dig med olika typer av beslutsstöd inklusive en programvara som utarbetats av forskare vid DSV. Vidare får du lära dig att strukturera olika slag av beslutsproblem samt bedöma olika beslutsunderlag och riskanalyser. Efter utbildningen torde du ha kunskaper och färdigheter för att bedöma och åtgärda risker samt viss förmåga att utforma strategier och policyer. Vidare har du lärt dig att hantera olika typer av beslutsproblem med beslutstöd och därför kunna bedöma nyttan av sådana.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska komponenter. Teorin omfattar bl. a beslutstödssystem, riskhantering och argumentationsteori. De verkliga praktiska tillämpningarna betonas starkt och vi tittar exempelvis närmare på upphandling, strategiutformning, finansiella analyser och industriell riskmodellering. Examensarbetet har formen av ett projekt, gärna inom ett område som du har arbetat med eller där du har tidigare kunskaper.

Mer information om programmet finns på våra engelska sidor

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp