Det ettåriga magisterprogrammet, på engelska Master's Programme (One Year), är en ettårig påbyggnadsutbildning för dig som redan har en kandidatexamen i data- och systemvetenskap eller motsvarande ämne. Utbildningen passar dig som vill bredda och fördjupa dina färdigheter och kunskaper inom data- och systemvetenskap som en förberedelse för en framgångsrik yrkeskarriär. Den passar också bra om du studerat på ett annat universitet eller högskola och vill lära känna arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Förutom att vara på plats i Stockholm kan du träffa företag antingen på egna initiativ eller på mässor som t.ex. Systemvetardagen, där ett trettiotal IT-företag kommer till DSV för att knyta kontakter.

Jämfört med kandidatnivån får du fördjupade kunskaper om informationsteknik, dess roll i företag och samhälle och hur den interagerar med människor. Du får också inblickar i kommande trender inom området och i hur framtidens informationsteknik kan se ut.

Läs mer om programmet på våra engelska sidor

Undervisningsspråk

Undervisningen sker på engelska.

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp samt minst 90 hp i data- och systemvetenskapliga ämnen.