Programmet tillhandahålls helt på distans och gör att du kan välja tid och plats för dina studier. Tanken är att programmet kommer att vara tillgängligt för alla, oavsett var du befinner dig i världen. Utbildningen är idealisk för alla som vill fortsätta sin utbildning eller vill kombinera arbete med studier och har begränsad möjlighet att regelbundet delta i föreläsningar och seminarier. Programmet ges på halvfart under två läsår.

Programmet fokuserar på projektledning inom IT och på modeller som Kanban, Scrum och liknande. Programmet hjälper dig att skapa en solid grund i projektledningens kunskaper och färdigheter.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt Engelska 6, eller motsvarande. Samt minst 60 hp inom data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande.

Läs mer om programmet på våra engelska sidor