Programmet startar ej HT2014

 

Informationsteknik (IT) blir ett allt viktigare redskap för lärande på alla nivåer, för alla åldrar och i olika former av utbildningssammanhang. IT blir också mer och mer betydelsefullt för det globala lärandet. Masterprogrammet i IT-didaktik är inriktat på informationsteknikens betydelse för lärande och utbildning. Det vänder sig till dig som är verksam som lärare, kursledare, utbildare eller beslutsfattare i utbildningsfrågor med intresse för den nya teknikens möjligheter och begränsningar för lärande.

De kunskaper du förvärvar ökar dina möjligheter att med hjälp av IT stödja och utveckla såväl individer som hela verksamheter. Programmet ger färdigheter i användning och utveckling av interaktiva lärmiljöer och IT-stöd för kollaborativt lärande samt ger dig ett vetenskapligt synsätt. Du kan även bredda och fördjupa din kunskap om såväl tekniska som pedagogiska och didaktiska aspekter av IT för lärande. Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete. Programmet är ett samarbete mellan institutionerna för data- och systemvetenskap (DSV), didaktik och pedagogiskt arbete (DoPA) samt pedagogik.

 

Behörighet

Kandidatexamen. Minst 90 hp inom data- och systemvetenskapliga ämnen.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansökan 

Detta program kommer INTE att starta hösten 2012.