Masterprogram i öppen e-förvaltning ger kunskaper och färdigheter i att leda och förändra offentliga organisationer mot att bli öppna, innovativa, flexibla och effektiva med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Masterprogrammet ges i form av kurser på distans och studietakten kan anpassas till varje students behov. Programmet erbjuder också möjligheter för studenter att möta andra studenter, lärare och experter inom området e-förvaltning i samband med workshops, som ges en gång per termin i Kista utanför Stockholm. Då kan studenterna också besöka eGovlab, ett kompetenscentrum för e-förvaltning vid Stockholms universitet. Dessa workshops är inte obligatoriska.

Programmet ger fördjupade kunskaper, inklusive teorier och metoder, inom områden som e-tjänstedesign och innovation, e-demokrati, analys och design av verksamhetsprocesser, säkerhet, integritet och etik inom e-förvaltning, kravhantering, IT-arkitektur och systemintegration samt förändringsarbete och projekthantering. Programmet har en särskild inriktning på business intelligence, beslutsstödssystem och hantering av öppna data samt stordata inom e-förvaltning.

Utexaminerade studenter kan arbeta som verksamhets- och IT-arkitekter, projektledare och förändringsagenter vid offentliga organisationer men även inom privata organisationer som arbetar inom området e-förvaltning. Programmet främjar också en ny roll inom e-förvaltning, en e-förvaltningsarkitekt, som kombinerar kunskap om demokratiska processer, medborgarservice och offentlig förvaltning med kunskap i att utforma effektiva IT-system, inklusive e-tjänster för e-förvaltning.  Studenter kan efter masterexamen ansöka till forskarutbildning.

Läs mer om programmet på våra engelska webbsidor