Vi stöter på beslutsproblem nästan överallt och en korrekt hantering av dem är grundläggande för ett välfungerande samhälle. Beslut som inte är väl genomtänkta eller beslut som tas med ”magkänsla” leder ofta till ogynnsamma konsekvenser. På detta program lär du dig att hantera beslutssituationer på ett systematiskt sätt för att få önskvärda resultat.

Du blir bekant med alla steg i beslutsfattandet, från att välja, samla in och bearbeta bakgrundsinformation, strukturera problemet och bedöma följderna till att ta det faktiska beslutet baserat på rationella principer.

Programmet har två spår: data science eller besluts- och riskanalys

Första året är gemensamt för de två ämnesområdena och under det andra året specialiserar du dig inom något av dem.

Läs mer om programmet på våra engelska sidor

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt engelska 6, eller motsvarande. Samt minst 15 hp inom programmering eller matematik.