Beslutsproblem i olika format dyker upp överallt och en adekvat hantering av dem är fundamental för ett samhälles välbefinnande. Det är därför anmärkningsvärt att även komplicerade beslut ofta fattas helt intuitivt eller med hjälp av påfallande primitiva verktyg. En anledning till detta är att sofistikerade verktyg bygger på beräkningstunga algoritmer. Inom detta program, som går på distans och med flexibel studietakt, får du bekanta dig med olika typer av beslutsstöd inklusive en programvara som utarbetats av forskare vid DSV. Vidare får du lära dig att strukturera olika slag av beslutsproblem, upprätta adekvata beslutsunderlag, kartlägga risker samt bedöma olika beslutsunderlag och riskanalyser. Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter för att bedöma och åtgärda risker samt för att utforma strategier och policyer. Vidare kan du hantera olika typer av beslutsproblem och kan därför ge välgrundade rekommendationer för vilket beslut som bör fattas utifrån komplexa beslutsunderlag och riskanalyser.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska komponenter. Teorin omfattar bl. a beslutstödssystem, riskanalys, argumentationsteori och informationsutvinning. De verkliga praktiska tillämpningarna betonas starkt och vi tittar exempelvis närmare på upphandling, strategiutformning, finansiella analyser, industriell riskmodellering och mycket annat. Examensarbetet har formen av ett större projekt, gärna inom ett område som du har arbetat med eller där du har tidigare kunskaper.

Läs mer om programmet på våra engelska sidor

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp och Engelska B/Engelska 6, eller motsvarande.